KONTAKT

Print

Siedziba firmy:
(biuro)

Wechta Steel Trading spka z ograniczon odpowiedzialnoci S.K.A.
(dawniej Wechta Stal sp. z o.o.)
ul. Poznaska 41 62-400 Supca

NIP: 779-22-34-934 REGON: 634600752

Sd Rejonowy w Poznaniu IX Wydzia Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000320724
wysoko kapitau zakadowego:100.000 z. (wpacony w caoci)

Oddzia Pozna:
(magazyn i sprzeda)

ul. Woowska 58/70 60-167 Pozna

tel. 61 - 867-73-21
61 - 868-91-04
61 - 868-57-41
fax 61 - 868-57-73

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Wywietl mapdojazdu